Ambar / TALLER ADOLESCENTS

Taller d’autoestima per adolescents amb risc de maltractament.

Entenem l’autoestima com la valoració, apreci i respecte que hem de sentir per nosaltres mateixos. És l’eix fonamental que ens permet relacionar-nos i actuar.

Segons Pope (1988) és l’avaluació que cadascú fa del concepte que té d’ell mateix. L’autoestima és la percepció d’un mateix, la visió que cadascú té de les pròpies habilitats, característiques i qualitats.

Una bona autoestima afavoreix:

· La visió saludable d’un mateix.
· La confiança en un mateix i en els altres.
· Desenvolupar persones decidides, positives i assertives.
· Prendre decisions lliures i responsables.
· Defensar dels propis drets i les pròpies idees.
· Sortir-ne amb més èxit de les situacions difícils.

Una autoestima baixa implica:

· Dificultats per trobar aspectes d’ell/ella mateixa dels quals sentir-se orgullós/a.
· Sensibilitat a la informació negativa sobre ells.
· Prescindir de la informació positiva.
· Sentiments d’insatisfacció i rebuig.
· Vulnerabilitat.
· Conductes compensatòries amb la finalitat de reduir el sofriment.
· Sentiments d’odi i menyspreu que poden arribar a l’agressivitat.
· Relació entre baixa autoestima i conducta antisocial.
· Factor de risc per a la depressió.

El maltractament infantil es defineix com a acció, omissió o tracte negligent, no accidental, que priva el nen o nena dels seus drets i el seu benestar, que interfereix en el seu desenvolupament físic, psíquic o social, i els autors poden ser persones, institucions o la pròpia societat.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER:

Es realitzaran sessions terapèutiques individuals i grupals enfocades a augmentar els nivells de autoestima:

· Global (percepcions, sentiments,..)
· Imatge acadèmica (els assoliments a l’escola)
· Imatge Corporal (la imatge, habilitats i destreses físiques)
· Familiar (com es sent valorat per la família)
· Social (manera com s’avalua respecte als altres)

Es realitzarà 1 sessió inicial individual i amb la família i 8 sessions grupals.

FORMACIONS ÀMBAR
AMBAR NEWS
Inscriu-te per rebre totes les novetats d'Àmbar
ELS NOSTRES COL•LABORADORS