Ambar / VIOLÈNCIA FAMILIAR

La violència familiar es pot definir com a actes violents produïts a la llar entre membres d’una mateixa família, amb accions verbals i psicològiques que poden ser comeses tant per dones com per homes. En altres paraules, la violència familiar és l’ús de violència física o psicològica d’un membre adult de la llar cap a un altre. Qualsevol persona pot ser víctima de violència familiar independentment de la seva herència ètnica, edat, preferència sexual o nivell socioeconòmic.

– Violència de parella
– Maltractament infantil
– Violència de fills a pares
– Maltractament a la gent gran
– Discapacitats
– Abús sexual

Les formes d’abús poden ser de la següent manera:

Abús Físic: Quan s’utilitzen els cops (trepitjar, colpejar, bufetejar, cremar, sacsejar).
Abús Emocional: Quan es critica constantment, s’insulta, aïlla de la família, amics o companys de treball, etc.
Abús Econòmic: Quan no es permet treballar o estudiar, quan es prohibeix l’accés a comptes de banc, etc.
Abús Sexual: Quan es força a tenir relacions sexuals o a participar en activitats sexuals que desagraden.

Conviure diàriament en la llar amb situacions que comporten violència de qualsevol tipus, suposa repercussions psicològiques molt negatives en l’estabilitat emocional de les persones.

Des del punt de vista psicològic i evolutiu, les conseqüències de l’experimentació de la violència familiar abasten des del desenvolupament de vincles afectius insegurs en els membres de la família a trastorns de caràcter clínic, tant per a la dona com per als nens.

Símptomes i conseqüències de la Violència Familiar

Des de la perspectiva psicopatològica, els quadres clínics més freqüentment relacionats amb els efectes de la violència familiar són:

• Trastorn d’Estrès Posttraumàtic (TEPT)
• Indefensió Apresa
• Depressió
• Ansietat

 AMBAR NEWS
Inscriu-te per rebre totes les novetats d'Àmbar